INSTALL DISK FILES

ขั้นตอน การสร้างแผ่นติดตั้งหรือUPDATE(เป็น Directory สำหรับติดตั้งก็ได้)

1. ให้ ดาวน์โหลด ไฟล์ .ZIP ด้านขวาทุกไฟล์ไปไว้ใน Directory ที่ต้องการเช่น
C:\INST และแตกไฟล์ INSTALL.ZIP ไปที่เดียวกันตามตัวอย่างจะได้ไฟล์ดังนี้

    C:\INST\> EXE.ZIP
    C:\INST\> UPDATE.ZIP
    C:\INST\> MODIFY.ZIP
    C:\INST\> LIBRARY.ZIP
    C:\INST\> BASE.ZIP
    C:\INST\> LICENSE.ZIP
    C:\INST\> install.bat
    C:\INST\> pkunzip.exe
    C:\INST\> be.exe

2. ไปที่ Directory สำหรับติดตั้งโปรแกรม(ตามตัวอย่าง C:\INST) เรียกโปรแกรม Install.bat
จะติดตั้ง(Update)โปรแกรมใน C:\MIT_NET8 แต่ถ้าต้องการติดตั้ง(Update)ใน Directory อื่น
ให้กำหนดชื่อต่อจากคำสั่ง Install.bat ได้เลยเช่น ต้องการติดตั้งหรือ UPDATE ที่ G:\HOSPITAL
ก็เข้าที่ COMMAND PROMPT แล้วสั่งดังนี้

   
C:\INST> INSTALL G:\HOSPITAL

- ถ้าโปรแกรมตรวจพบว่ามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วจะถามว่าต้องการติดตั้งใหม่หรือUPDATE ก็ตอบไปตามต้องการ

I = ติดตั้งใหม่ถ้ามีข้อมูลเดิมจะหายหมด

U= Update ข้อมูลเดิมยังคงอยู่

ทำไปตามขั้นตอนที่โปรแกรมถาม จนจบ เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง

ขั้นตอน การอัพเดตแบบจัดการเอง

1. การอัพเดตโปรแกรม Mit_Net8.xx ให้ ดาวน์โหลด
ไฟล์ด้านขวาเฉพาะไฟล์

- EXE.ZIP , LIBRARY.ZIP , UPDATE.ZIP , MODIFY.ZIP

2. ขยายไฟล์ EXE.ZIP ไว้ที่ G:\hospital (หรือ Dir ที่ติดตั้ง Mit-Net เดิม)
จะได้ ไฟล์
- LICENSE.MIT เป็นแฟ้มรหัสอนุญาตใช้งานโปรแกรม mit-net
- DATDICT.080 เป็นไฟล์โครงสร้างแฟ้มข้อมูลรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นแฟ้ม DBF
ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ใน Mit-Net

- Mit-Net8.EXE จะเป็นตัวเดียวกันทั้งประเทศ จึง Download Exe.Zip ให้กันได้ในรพ.ใกล้เคียง หรือถ้า EXE เสียหายก็ใช้ของ รพ.อื่นได้เช่นกัน

3. ขยายไฟล์.Zip ที่เหลือ ไว้ใน Dir ชื่อเดียวกับไฟล์นั้น ๆ ที่ G:\hospital(หรือ Dir ที่ติดตั้ง Mit-Net เดิม) จะมี Folder ใหม่เพิ่มขึ้นมาเช่น G:\hospital\library G:\hospital\update และ G:\hospital\modify

4. ไปที่ G:\hospital (หรือ Dir ที่ติดตั้ง Mit-Net เดิม) พิมพ์คำสั่ง

mit_net8.exe/U

โปรแกรมจะดำเนินการขั้นตอนที่เหลือเอง บางครั้งจะมีคำถามเกี่ยวกับการ ปรับปรุงข้อมูล ให้ตอบตามที่เป็นจริง เมื่อสิ้นสุดขบวนการจะเห็นหน้าการ
reindex ส่วน Data เป็นอันดับสุดท้าย

-----------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอน การสร้างแบบการพิมพ์

งานพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นแบบมาตรฐานจะรวมอยู่แล้วในโปรแกรม Mit-Net สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้แบบพิมพ์ของตนเอง ให้ ดาวน์โหลด์ ZIP file ของแต่ละ รพ. จากตาราง ด้านขวา โดย Click ที่ชื่อ รพ.ของท่าน เมื่อขยายออกจะได้ แฟ้ม .FXP เป็นแบบพิมพ์เฉพาะของท่านที่ได้ Compile ไว้แล้ว นำไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Mit-Net.EXE ได้เลย(นำไปไว้ที่ G:\hospital หรือ Dir ที่ติดตั้ง Mit-Net เดิม) ใน .Zip ที่ขยายมาจะมีแฟ้ม .PRG เป็นโปรแกรม ต้นฉบับให้ไว้เพื่อสามารถแก้ไขเองในภายหน้า ท่านสามารถแก้ไขแบบพิมฑ์อื่นๆ อีกได้ โดยดาวน์โหลด โปรแกรมต้นฉบับแบบพิมพ์ทั้งหมด ไปแก้ไขเองแล้วใช้ FOXPRO 2.6 FOR DOS ทำการ Compile เป็น .FXP แล้วนำ .FXP ที่ได้ไปไว้ที่ G:\hospital หรือ Dir ที่ติดตั้ง Mit-Net เดิม เมื่อ Mit-Net พบไฟล์ดังกล่าวจะเรียกใช้งานทันที

หมายเหต ในโปรแกรมเองจะพิมพ์งานต่างๆได้อยู่แล้วแต่เป็นแบบมาตรฐาน รพ.สัตหีบ ให้เลือก compile เฉพาะแบบที่ต่างไปเท่านั้น โปรแกรมจะมองหาแฟ้ม.fxp ที่ต้องการจาก directoryระบบงาน ตัวอย่างเช่น รพ.ของท่านมีแบบพิมพ์ใบเสร็จต่างไปจากรพ.สัตหีบ แต่งานพิมพ์อื่นเหมือนกันหมด ก็จะมีไฟล์ p_bill.fxp เท่านั้นที่อยู่ใน directory ระบบ ถ้าต้องการแก้ไขก็แก้ที่ ไฟล์ p_bill.prg แล้ว compile เป็น p_bill.fxp แล้ว copy ทับของเดิมได้ทันที (ใน version 8.0 สามารถวางแบบพิมพ์ไว้ใน HOME directory ได้ด้วย ทำให้สามารถกำหนดงานพิมพ์เดียวกันได้หลายรูปแบบใน รพ.เดียวกัน เช่นใบสั่งยากำหนดรูปแบบต่างกันได้ในแต่ละหน่วยงาน)

ข้อแนะนำกรณีที่เป็นระบบเครือข่าย
หลังจาก reindex แล้ว ให้ออกจากโปรแกรมแล้ว copy mit_net8.exe
จาก directory ระบบงาน ไปแทนของเดิม เช่น
copy g:\hospital\mit_net8.exe f:\fpd26
จากนั้นแก้ batch file ให้เรียก มาที่ไฟล์นี้แทน แล้วก็
flag f:\fpd26\mit_net8.exe ro s
เพื่อป้องกันไฟล์ถูกลบหรือแก้ไข

คำเตือน ก่อนจะทำ อะไรก็ backup ก่อน และควรทดลองทำบนเครื่องอื่นก่อน
เพื่อซักซ้อมความมั่นใจ

ขั้นตอน การสร้างแผ่นติดตั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์ .ZIP ใน INSTALL DISK FILES ทั้งหมดไปสร้างแผ่นติดตั้งโดย COPY ทุกไฟล์ยกเว้น install.zip ไปไว้ที่แผ่นที่จะสร้างหรือ directory ที่จะใช้เป็นตัวติดตั้ง เช่น C:\INSTALL จากนั้นขยาย install.zip ไปที่เดียวกัน จะได้ไฟล์ดังนี้

..\ autorun.inf
..\ install.bat
..\ install. pif
..\ mit.bat
..\ mit.ico
..\ ฯลฯ
..\ EXE.ZIP
..\ UDDATE.ZIP
..\ MODIFY.ZIP
..\ LIBRARY.ZIP
..\ BASE.ZIP

ขั้นตอน การติดตั้ง

แบบที่ 1 ติดตั้งด่วน

..\ install จะติดตั้งที่ C:\MIT_NET8

แบบที่ 2 กำหนด Directory ที่ติดตั้ง เช่น G:\hospital

..\ install G:\hospital

ถ้าต้องการทดลองใช้ ให้ ดาวน์โหลดทั้งหมดไปสร้างแผ่นติดตั้งแล้วติดตั้ง ได้เลย และเมื่อต้องการใช้งานจริงให้ ติดต่อลงทะเบียนขอ Register Code จาก ทพ.สุมิตร ธรรมาภิมุข ได้ทั้งจากโทรศัพท์ 0899365515 หรือ e-mail :

sumit@thaimit.com

EXE.ZIP ( 29 Sep 2023 )
UDDATE.ZIP
PATCH.ZIP
MODIFY.ZIP
LIBRARY.ZIP
BASE.ZIP
INSTALL.ZIP


LICENSE
Mit-Net & MitUtility license
LIS. license
sMcard license วางที่ system( g:\hospital )หรือ Folder ที่ติดตั้งโปรแกรม m

.Prg และ.Fxp แบบงานพิมพ์ (mit-net)

ต้นฉบับแบบพิมพ์ทั้งหมด (พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ DOT METRIC)

แบบพิมพ์ รพ.ต่างๆ ทั้งหมด (พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ DOT METRIC)

โปรแกรมย่อย ส่งข้อมูลงานพิมพ์ให้ mit-utility ( Window Printer )

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ(.PRG และ.FXP) ส่งข้อมูล/พิมพ์ใบรับรองแพทย์


Mit-Utility

Mit-Utility.exe ( 03 Oct 2023 )
sMcard.exe ( 26 May 2021 )

Food.dbf

.Prg ,.Fxp ,Report และ Label

ต้นฉบับแบบ Claim ต่างๆ

ICD-NewCode2018-forSS

DigitalSign.cfg


โปรแกรม Mindy สำหรับใช้งาน INV

โปรแกรม Vm สำหรับ MitNet

Standalone Fox

J_Dent

Project_report

Q-Online

Gen_notify

Register ( UDP Server)

NadaDOS DOS for window64bits

KPI-Monitor

GenReport ประมวลรายงานรายวัน

WatchDog

Co_EPI

MP_MSG ส่งข้อความ Line

Nutrition Chart

Mit2MySQL โอนข้อมูลเป็น SQL database

API service สำหรับ เขตุ12

ChromePortible102

KiosK-OS / KiosK-OS-BK

Mp_PHR ส่งข้อมูล PHR

xService UDP-server

MCCMit-Net Claim Center

ServiceTimefor KPI monitor

FixFontfor Win10,11