ระบบบันทึกข้อมูลอุณภูมิและความชื้น

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน http://www.thaimit.com/iot/index.php?Dev=test&temp=32&humidity=30

NO DATA HAS BEEN RECEIVED!!