การวินิจฉัย

หัวข้อ 5 การวินิจฉัย.
  เมื่อเลือกหัวข้อนี้จะให้เลือกสถานะภาพของผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายเป็นเมนูก่อน เมื่อเลือกแล้วจะแสดงรายการวินิจฉัยเดิมที่ได้ใส่ไว้ก่อนหน้านี้และจะรอให้กรอกวินิจฉัยเพิ่มเติมอีกท่านสามารถกรอกรหัส ICD10 หรือเติมข้อมูลที่ต้องการค้นหาเป็นการวินิจฉัยแบบทั่วไปของแพทย์ หรือ ชื่อย่อ การวินิจฉัย เช่น URI, HT, DM เป็นต้น ยิ่งกรอกละเอียดมากจะค้นข้อมูลได้ดีขึ้น มีรายการบนเมนูน้อยทำให้ง่ายต่อการเลือก
 
หรือถ้าไม่ทราบสามารถค้นการวินิจฉัยจากข้อมูล ICD10โดยกด ปุ่มจะมีเมนูแสดง ICD10 ให้เลือก ทั้งแบบเรียงตามกลุ่มรหัส
และแบบเรียงตามตัวอักษร
 
จากภาพจะเห็นว่าสามารถค้นหารายชื่อโรคแบบดัชนีได้โดยการใช้เว้นวรรคและ / เช่น
พิมพ์ DENT/TOOTH CAR/ABNO
หมายถึงหารายการที่มีคำว่า DENT หรือ คำว่า TOOTH และต้องมี คำว่า CAR หรือ คำว่า ABNO ด้วย มีประโยชน์มากสำหรับการค้นหาการวินิจฉัยที่ไม่คุ้นเคย เมื่อเลือกการวินิจฉัยจากตาราง ICD10 จะมีเมนูถามว่า ต้องการเพิ่มรายการในตารางรายชื่อที่ใช้บ่อยหรือไม่ ท่านสามารถเพิ่มหัวข้อในเมนูข้อมูลที่ใช้บ่อยๆ แล้วแก้ไขเป็นการวินิจฉัยแบบที่ต้องการหรือชื่อย่อ เพื่อเลือกได้ง่ายๆในครั้งต่อๆไป

นอกจากนี้ท่านยังสามารถสร้างแนวทางในการรักษาโรคแต่ละโรคได้โดยเมื่อท่านเป็นแพทย์เมื่ออยู่ในขั้นตอนของการบันทึกวินิจฉัยให้กด F9 จะแสดงหน้าต่างแสดงแนวทางการรักษาดังภาพ
 
 
และจะแสดงวิธีการสร้างแนวทางให้เมื่อกด F1
 
 

การเพิ่มรายชื่อโรคในตารางที่ใช้บ่อย

 

กด Y เพื่อเพิ่มชื่อโรคนั้นในตาราง
 
เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว กด Ctrl +W เพื่อ บันทึก