รายงานระบาดวิทยา

 
          เป็นหัวข้อที่ 5 ของเมนูหลักสำหรับนำข้อมูลการวินิจฉัยที่บันทึกไว้จากหัวข้อ 3.4 มารายงานตามการกำหนด เมื่อเลือกหัวข้อนี้จะปรากฎเมนูให้เลือกดังภาพ เลือกที่จะทำรายงานแบบใดได้เลย ที่น่าสนใจคือสามารถส่งข้อมูลไปโปรแกรม EPIDEM
 

ภาพแสดงการทำรายงานระบาดวิทยา

 
           สำหรับหัวข้อบรรทัดที่ 6 ใช้สำหรับแก้ไขหรือกำหนดการวินิจฉัยที่ต้องรายงาน 506 แก้ไขได้แต่จะไม่มีผลย้อนหลัง
          เมื่อเลือกหัวข้อแล้วเครื่องจะแสดงข้อมูลตามต้องการออกมาได้เลย
          ถ้าเลือกส่งข้อมูลไปโปรแกรม EPIDEM ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม EPIDEM ด้วย เครื่องจะถามว่าแฟ้มข้อมูลของโปรแกรม EPIDEM อยู่ที่ใด แล้วจะส่งข้อมูลไปที่นั่นให้เอง
 
 
วิธีการส่งเข้าโปรแกรม EPIDEM
 
ที่หน้านี้ กด Ctrl+F11
 
จากนั้นระบุวันที่ที่ต้องการส่ง
โปรแกรมจะจำวันที่ส่งครั้งสุดท้ายไว้แล้วแต่ท่านสามารถแก้ไขได้
 
ท่านต้องระบุที่เก็บโปรแกรม EPIDEM และรหัสที่อยู่ของผู้ป่วย ให้ถูกต้อง
 
จะปรากฏรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องรายงาน จากนั้นกด Ctrl+R
ถ้ามีรายชื่อที่เคยส่งเลย ท่านอาจพิจารณาลบได้ เพื่อป้องกันการส่งซ้ำ กด DEL
 
สรุปการส่ง
 
เป็นอันสิ้นสุดขบวนการ หลังจากนี้ท่านก็เปิดโปรแกรม Epidem ขึ้นมาจัดการข้อมูลได้เลย