งานชันสูตรโรค, พยาธิวิทยา

 
หัวข้อ 4 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 
           หากต้องการส่งตรวจ LAB กดหมายเลข 4 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการสั่งตรวจ เดิมสภาพเหมือนเมนู และด้านขวาจะเป็นแถบสำหรับกรอกข้อมูลใช้ลูกศรเลือกหัวข้อแล้วแก้ไขข้อมูลได้ทันที และถ้าต้องการเพิ่มรายการบรรทัดใหม่ให้กดปุ่ม Insert เพื่อเลือกรายการ LAB ที่ต้องการจากเมนู โดยใช้แถบสว่างเลื่อนไปยังรายการ LAB ที่ต้องการ แล้วเคาะปุ่ม Enterนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกรายละเอียดของรายการในบรรทัดนั้นๆ ได้โดยกด <HOME>
 
สามารถดูแนวโน้มผลการชันสูตรได้ โดย กด ลูกศรซ้าย ในรายการที่ต้องการดู
 
นอกจากนี้ยังสามารถ กรองดูเป็นบารายการได้ < F9 >
 
และกรณีที่กำหนด user เป็นให้มีสิทธิแก้ไขรายการ LAB เมื่อขึ้นเมนูให้เลือกแล้วแต่ไม่เลือกคือกด
<ESC> โปรแกรมจะให้ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขรายการ LABS ได้เอง เหมือนการแก้ไขรายการยาและ
 
กิจกรรม ดังภาพ
 
ข้อกำหนด
          รหัสต้องขึ้นต้นด้วย L หรือ X เท่านั้น และกรณีใช้เป็นหัวข้อกลุ่มให้ลงท้ายด้วย 0000 และในข้อมูลจำเพาะให้ใส่รหัสของกิจกรรมในกลุ่มแต่ละตัวขั้นด้วย ; (semicolon)
          ในช่องประเภท ให้เติมรหัสของเมนูตัวเลือกสำหรับลงผลการตรวจเช่น 01 เป็นเมนูกลุ่มเลือด ท่านจะใช้อะไรก็ได้ขอให้กำหนดเอง ถ้ากำหนดเป็น 00 ถึง 99 จะสามารถสร้างได้ถึง 100 เมนูซึ่งน่าจะพอใช้แล้ว
          หากจะบังคับการกรอกได้อีกเช่น N = ตัวเลข N=-ตัวอักษร
          ในช่องวิธีการใช้ยา เติม hide จะซ่อนผลตรวจให้ดูได้เฉพาะแพทย์ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ชันสูตรเท่านั้น