ตารางแสดงเปรียบเทียบรหัสค่ารักษาพยาบาล MIT-NET

รหัส
MIT_NET
00-22
รหัส
12แฟ้ม
00-09
รหัส
CSMBS
1- @(16)
ตัวแปร
พิมพ์ใบเสร็จ
mona(x,y)
รายการ
รหัสรายการ
Druglist.Dbf
ใช้รหัสขึ้นต้น
รหัสค่าใช้จ่าย
Druglist.Dbf
นำด้วย2ช่องว่าง
00
00
7
1
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
L
LAB
01
01
8
2
ค่ารังสีวิทยา
X
XRAY
02
02
< (12)
3
ค่าบริการการแพทย์
-
SERV
03
03
; (11)
4
ค่าผ่าตัด
SGR
SURG
04
04
< (12)
5
ค่าหัตถการบำบัด/รักษา
B ,C ,E-K M-W ,Y,Z
-
05
05
3
6
ค่ายา
0-8
-
06
06
1
7
ค่าห้อง ICU
-
ICU
07
07
1
8
ค่าห้องสามัญ
-
ROOM
08
08
1
9
ค่าอาหาร
-
FOOD
09
09
@ (16)
10
ค่าบริการอื่นๆ
-
-
10
04
= (13)
11
ค่าทันตกรรม
D
DENT
11
05
3
12
ค่ายานอกบัญชี
0-8
-
12
07
1
13
ค่าห้องส่วนเกิน(ห้องพิเศษ)
-
ROOM2
13
04
> (14)
14
ค่ากายภาพบำบัด
PHI
PHIS
14
03
; (11)
15
ค่าระงับความรู้สึก
ANS
ANAE
15
09
2
16
ค่ากายอุปกรณ์อวัยวะเทียม
POS
POST
16
00
6
17
ค่าเลือด/ส่วนประกอบของเลือด
-
ฺBLOO
17
09
@(16)
18
ค่ายานพาหนะ
-
CAR.
18
05
5
19
ค่าเวชภัณฑ์
9
-
19
05
4
20
ค่ายากลับบ้าน
0-8
-
20
09
:(10)
21
ค่าอุปกรณ์การแพทย์
M
MAT
21
04
?(15)
22
ค่าฝังเข็ม
A
ACPT
22
02
9
23
ค่าตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษ
DXT
DIAG

จากตารางจะเห็นว่าใน MIT-NET จะสามารถกำหนด รายการบนใบเสร็จได้สูงสุด 23 รายการ ซึ่งเวลาใช้งานจริง แต่ละรพ. จะพิมพ์ใบเสร็จประมาณ 5-7 รายการเท่านั้น โดยจะแบ่งรายการทั้ง 23 เป็นกลุ่ม กลุ่มละบรรทัด ค่าที่ได้เกิดจากรวมตัวแปร mona() เช่น กำหนดหัวข้อเป็น ค่ายาและเวชภัณฑ์เบิกได้ ค่าตัวเลขที่ได้คือ mona(6,2)+mona(20,2)+mona(12,2)+mona(19,2)

ดังนั้นการ update โปรแกรมจาก version ก่อนหน้าท่านจะต้อง แก้ไขโปรแกรม p_bill.prg ให้มีข้อมูล ให้ครบถ้วนด้วย