แก้ไขเพิ่มเติมรายงานกิจกรรม

 
1. เมื่อเลือกจะมีเมนูให้เลือกแผนกที่ปฏิบัติงานที่ต้องการรวบรวมรายงาน ตัวอย่างเลือก ฝ่ายทันตฯ
 
2.จากนั้น เลือกเมนู 7 : ระบบรายงานและเวชสถิติ
 
3.จากนั้น เลือกเมนู แก้ไขเพิ่มเติมรายงานกิจกรรม
 
          จะมีหน้าจอแสดงรายงานตามรูปแบบที่พิมพ์ออกมาจริงๆดังภาพ ให้แก้ไขได้โดยตรงและมีคำอธิบายไว้แล้ว ที่สำคัญหน่วยนับของรายงานต้องตรงกันกับหน่วยของกิจกรรมที่ทำเช่นหน่วยของกิจกรรม ขูดหินปูนเป็น SEC ในหัวข้อรายงานก็ต้องเป็น SEC ด้วยเช่นกันจะเป็นอื่นๆเช่น ส่วน ไม่ได้เพราะเครื่องจะถือว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
 
          ในแต่ละหัวข้อรายงานท่านต้องระบุให้เครื่องทราบด้วยว่าจะนับกิจกรรมใดบ้างโดยระบุไว้ในตารางดังภาพ การแก้ไขตารางก็ทำได้โดยเลื่อนไปหัวข้อที่ต้องการแล้วกด <ENTER>ก็จะปรากฏตารางขึ้นมาให้แก้ไขได้เลย ดังภาพ
 
ในตัวอย่าง หัวข้อนี้ใช้เพื่อนับกิจกรรมรหัส D1410 เพียงกิจกรรมเดียวจะเห็นว่ากำหนดเป็นช่วงๆก็ได้เช่นกันและกำหนดได้ถึง 15 ช่วง
 
มีรายละเอียด และหลักบังคับ คือ หลักที่ 5 ของรหัสกลุ่ม
 
เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้สร้างแฟ้มรายงานประจำปีใหม่อีกครั้ง
เลือกที่เมนู 9 : ข้อมูลระบบ ของโปรแกรม MIT-NET
 
แล้วกรอกรหัสประจำตัว
 
เลือก 1.สร้างแฟ้มรายงานประจำปี
 
2. ตรวจสอบ ปี พ.ศ. ให้ถูกต้อง
 
3. กด C เพื่อสร้างแฟ้มนี้ใหม่
 
 
หากเลือกเมนู ดูรายงานกิจกรรมฝ่ายต่างๆ และเลือกฝ่ายที่ต้องการจะดูแล้ว พบคำว่า
 
ให้กำหนด รหัสแรกกิจกรรมในเมนูนี้
เลือก 5. แก้ไขเมนู รายชื่อสถานพยาบาล
 
เลือกแก้ไขข้อมูล
 
รหัสแรกกิจกรรมจะไม่ซ้ำกัน